Disable Preloader

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO DOANH NGHIỆP

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO DOANH NGHIỆP
KẦN TÌM ĐỐI THỦ

Bên cạnh các đãi ngộ về lương, thưởng, mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ cho nhân viên cũng là một giải pháp thông minh để doanh nghiệp thu hút người tài và nâng tầm thương hiệu.

Không những thế, Công ty còn được hưởng thêm nhiều lợi ích hấp dẫn khác.

Chúng tôi cung cấp giải pháp linh hoạt đóng phí 5 năm/10 năm/15 năm/20 năm (tùy chọn), hết thời gian đóng phí hợp đồng sẽ ĐÁO HẠN và nhận quyền lợi CAM KẾT theo các mức sau
- Đóng phí 5 năm = 150% số tiền bảo hiểm (STBH)
- Đóng phí 10 năm = 200% STBH
- Đóng phí 15 năm = 250% STBH
- Đóng phí 20 năm = 300% STBH

Xin nhắc lại là số tiền ĐÁO HẠN sẽ là tỷ lệ % của STBH theo số năm quý Công ty lựa chọn. Hơn nữa NGƯỜI THỤ HƯỞNG trên hợp đồng bảo hiểm sẽ chính là Công ty. 😊😊😊