Disable Preloader

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI 

Trước đây, tôi tư vấn 3 lần cho anh về bảo hiểm nhân thọ, Anh dùng 9 chữ để từ chối tôi:
1️⃣ Chi phí cao
2️⃣ Đang khó khăn
3️⃣ Cần nghĩ thêm


Kết quả năm ngoái anh bị một trận bệnh nặng do bia rượu, bệnh viện dùng 9 chữ làm quỹ tiết kiệm của anh dành cho con bị tiêu tán:
1️⃣ Rất nghiêm trọng
2️⃣ Có thể cứu
3️⃣ Phí chữa cao

Còn bạn bè, người thân lại dùng 9 chữ để từ chối lời mượn tiền của gia đình anh :
1️⃣ Rất cảm thông
2️⃣ Cũng thiếu tiền
3️⃣ Đã hết cách

Vì vậy xin hãy trân trọng những người nhân viên đã tư vấn bảo hiểm cho bạn nha!

P/s: Câu chuyện tôi chia sẻ với các đại lý mới làm Bảo Hiểm, hãy đủ chân thành để tư vấn mọi khách hàng.
-ST-

#Minhchien_Manulife