Disable Preloader

CÂU CHUYỆN VỀ 2 ĐÁM TANG

CÂU CHUYỆN VỀ 2 ĐÁM TANG

CÂU CHUYỆN VỀ 2 ĐÁM TANG

ĐÁM TANG 1:

Tư thế của người ở lại nhận tiền phúng điếu, cúi gập người, khom lưng để cảm tạ tấm lòng của người đến phúng điếu.

ĐÁM TANG 2:

Khi Công ty bảo hiểm đến chi trả, tư thế của người ở lại ngẩng cao đầu. Đó là quyền lợi của tôi. Không trả nghiêm túc tôi còn làm ầm lên và kiện Công ty bảo hiểm đến nơi đến chốn.

Bảo hiểm nhân thọ đã có mặt tại VN hơn 20 năm qua, đã rất nhiều những trường hợp như trường hợp thứ 2 xảy ra.

Bảo hiểm là bảo vệ sự tôn nghiêm của tuổi già để không phải phụ thuộc vào con cháu!